شهر الله الاعظم رمضان المبارک |  در باب ماه مبارک رمضان

شهر الله الاعظم رمضان المبارک

اول رمضان المبارک:

شب اوّل ماه مبارک رمضان شب بسیار با عظمتی است.

سزاوار است در چنیـن شبی از روی حقیقت متوجّه  پروردگار کریم گردیده، از گناهان گذشتـه تائب شده و اعمال این شب را از غسل و نماز و ادعیـه و قرائت قرآن و زیارات

انجام داده و جهت اموات، مخصوصاً والدین از خداوند متعال طلب مغفرت نماینـد.

خداوندا! تو آن قدر کریمی

که هرچه بنده با تو کند، تو باز چشم به آمدنش می­گشایی!

باز هم چون ماه تو می­رسد روی می­آوری که بنده­ی من، به میهمانی من آی!

دعای آمادگی برای میهمانی خداوند

خداوندا!  در این سال، مرا از هرکار و سخن و رفتاریکه از تو دورم می کند، دور بدارو در این سال مرا به هرکار وسخن و رفتاری که به تو نـزدیکم مـی سازد، بگمار، ای مهربان ترین مهربانان و مرا از هرکار و سخن و رفـتاری که از من سر زند و از زیـان فـرجامش بیم داشـته باشـم و از خـشمت برخود بترسم، باز دار. مـبادا که روی عنـایتت را از من برگـردانی و من مستوجب کـاهش بهره ام از نزد تو گردم،ای خیرخواه، ای مـهربان! خداوندا! در باقی مـانده ی این سال، مرا در حـفظ، جوار و پـناه خود قرار بده و با  پـوشش عافیتت مرا بپوشان و کرامتت را بر من ارزانی دار، ای که پناهت استـوار و ثنای ذاتت با شکوه است و معبودی جز تو نیست.

خداوندا! بدن­ های ما را از بیماری ­­ها سالم بدار و بر کاری که بر ما واجـب ساخته­ای، یـاری ده تا آن که این ماهت بر ما بگذرد، در حالی که تـکلیف واجبـت را ادا کرده­ باشیم. خداونـدا! بر روزه­ داری­ اش یـاری­مان کـن و بر عبادتش توفیقمان ده و برای نماز در آن، نشاطمان بخش و ما را ازقرائت[ قرآن]، محروم نگردان و پرداخت زکات را در آن برای ما آسان سازخداوندا! بر ما درد مدام، خستگی، بیماری و نابودی را چیره  مساز! خداوندا! به مـا افطاری از روزی حلالت روزی گردان!

 
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.