شهر الله الاعظم رمضان المبارک |  در باب ماه مبارک رمضان

شهر الله الاعظم رمضان المبارک | در باب ماه مبارک رمضان

27 اسفند 1401
بدون دیدگاه

شهر الله الاعظم رمضان المبارک اول رمضان المبارک:شب اوّل ماه مبارک رمضان شب بسیار با عظمتی است.سزاوار است در چنیـن شبی از روی حقیقت متوجّه  پروردگار کریم گردیده، از گناهان گذشتـه تائب شده و اعمال این شب را از غسل و نماز و ادعیـه ...