به زاد روز عباس بن علی ع می رسیم | در باب ولادت حضرت عباس بن علی ع

به زادروز عباس بن علی علیه السلام می رسیم

مردی بزرگ و بی بدیل از قبیله‌ی نور

او که نامش تجلی وفاست

همو که در فضل و کمال و فتوّت و رادمردی الگویی برجسته است

سر مشق تمامی انسان ها در تمامی قرون و اعصار

آری حضرت ابوالفضل علیه السلام بر اریکه‌ی شرف و فضیلت تکیه داده بود 

و شکوه و هیبتش مجـالس و محافل را پر می کـرد

و زیبایی زایدالوصفش دیده ها را خیره می ساخـت

و یاد شایستگی هایش گـوش ها را نوازش مـی داد

و مـحبّتش در اعـمـاق دل هـا ریـشه دوانـیده بـود

و همه ی وجودش از علم و عمل و شرف و بزرگواری مالامال بود.

حضرت ابوالفضل علیه السلام آیینه ی پدر، پدر آیینه ی پروردگار 

 نشسته بر اریکه ی جهان اسرار بود.

او وارث پدری است که وارث همه ی میراث های پیامبران

و پدر عقل و روح و مثال های ملکوتی است.

چگونه چنین نباشد که ذات شریف او مجموعه ی همه ی فضائل برجسته ی جهان هستی است.»

«برگرفته از سردار کربلا حضرت ابوالفضل علیه السلام ترجمه‌ی العباس»


آخرتمام واژه ها گنگ اند ایـنجا

هـرگز نشاید قطـره راتفسیر دریا

آنها که درمدح تو مروارید سفتند

جز قطره ای از بحر بی پایان نگفتند

 اینـجا زبان واژه می گیرد زحـیرت 

می سوزد از شرم تو سرتا پای غیرت

مردانـگی بـرپای تو سرمی سـپـارد 

مردی اگر دارد نشانی، از تو دارد

ازتوست گر روح فتوت سرفرازاست

 گر بیرق مردانگی در اهتزاز است

از هرم لب های تو، آب آتش گرفته 

از شرم، جان آفتاب آتش گرفته

تو مظهر مهر و وفایی دررشادت 

توساقی عشقی و سقای شهادت

تو پورحیدر تو سپهدارحسینی 

حقا که تو، تنها تو،سردارحسینی

تنها توفهمیدی صدای تشنگی را 

برآب دادی جای پای تشنگی را

تــویـادگـارحـیـدرکـراربــودی 

توعشق را تا آخرین دم یار بودی


    قاسم مرام شیرازی 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.