به زاد روز عباس بن علی ع می رسیم | در باب ولادت حضرت عباس بن علی ع

به زاد روز عباس بن علی ع می رسیم | در باب ولادت حضرت عباس بن علی ع

4 اسفند 1401
بدون دیدگاه

به زادروز عباس بن علی علیه السلام می رسیم مردی بزرگ و بی بدیل از قبیله‌ی نوراو که نامش تجلی وفاستهمو که در فضل و کمال و فتوّت و رادمردی الگویی برجسته استسر مشق تمامی انسان ها در تمامی قرون و اعصارآری حضرت ابوالفضل علیه ...

در ذکر حدیث لعیا و صلصائیل | در باب ولادت حضرت امام حسین علیه السلام

در ذکر حدیث لعیا و صلصائیل | در باب ولادت حضرت امام حسین علیه السلام

4 اسفند 1401
بدون دیدگاه

در ذکر حدیث لعیا و صلصائیل در کتاب منتخب از ابن عبّاس روایت کرده است که:حق تعالی اراده نمود که حسین علیه السلام را کرامت فرماید به حضرت فاطمه علیها السلام. و چون هنگام وضع حمل آن حضرت شد، وحی فرستاد پروردگار به سوی لعیا؛ ...