ملقّب شدن حضرت علی بن الحسین علیه السلام به زین العابدین | در باب حضرت سجاد علیه السلام

ملقّب شدن حضرت علی بن الحسین علیه السلام به زین العابدین | در باب حضرت سجاد علیه السلام

4 اسفند 1401
بدون دیدگاه

سلام عطرخوش دلپذیر سجاد ، سلام دلبرسجده، امیر سجاده در سبب ملقّب شدن حضرت علی بن الحسین علیه السلام به زین العابدین روایت شده است:شبی آن حضرت در محراب عبادت به نماز شب ایستاده بود. شیطان به صورت اژدهایی برایش ظاهر گردید تا او را ...