به زاد روز عباس بن علی ع می رسیم | در باب ولادت حضرت عباس بن علی ع

به زاد روز عباس بن علی ع می رسیم | در باب ولادت حضرت عباس بن علی ع

4 اسفند 1401
بدون دیدگاه

به زادروز عباس بن علی علیه السلام می رسیم مردی بزرگ و بی بدیل از قبیله‌ی نوراو که نامش تجلی وفاستهمو که در فضل و کمال و فتوّت و رادمردی الگویی برجسته استسر مشق تمامی انسان ها در تمامی قرون و اعصارآری حضرت ابوالفضل علیه ...