خیریه فاطمیه اصفهان

نیکوکاران به انجام نیکی نیازمندترند تا نیازمندان به آن؛ زیرا که پاداش او و یاد او و افتخار نیکی‌اش برای خودشان است، پس هرگاه آدمی به عمل نیکی دست زند همانا از خود آغاز می‌کند، بنابراین نباید سپاس آنچه را که برای خود انجام داده از دیگری بخواهد.  بحارالأنوار ۷۵/۷۹

خیریه فاطمیه اصفهان اوّلین خیریه‌ای که توانست به طور وسیع و گسترده در سطح منطقه و فراتر از آن، از سال ۱۳۵۳ شمسی تا به امروز «نان» که دغدغه‌ی اصلی خانواده‌هاست را برای خانواده‌های تحت پوشش خود تأمین کند و امروز با حدود «۸۰۰» خانواده‌ی تحت پوشش، خیریه‌ای موفّق و فعّال در زمینه‌ی تأمین معیشت افراد و همچین ارائه‌ی خدمات درمانی ارزان‌قیمت به خانواده‌های مستمند است.

و خداوند را در زمین بندگانی است که برای برآوردن نیازهای مردم می‌کوشند.

اینان ایمنی یافتگان روز قیامت‌اند.

کارت نان خیریه فاطمیه اصفهان
advanced divider
۸۰۳

تعداد خانوار تحت پوشش

۱۶۴۲

تعداد افراد تحت پوشش

۲۸۵

تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش

۸۲

تعداد خانوار سادات تحت پوشش

پرداخت ماهیانه کارت نان به افراد تحت پوشش ۱۹۷۰۴
پرداخت سبد کالای ماهیانه ۸۰۳
توزیع پوشاک به افراد تحت پوشش ۹۰۰
پرداخت سالیانه جهیزیه به خانواده های تحت پوشش ۱۲
پرداخت سالیانه سیسمونی به خانواده های تحت پوشش ۱۲
advanced divider
عکس کمک به خیریه | همدلی

پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

«ما نَقَصَ مالٌ مِن صَدَقَة قَطُّ ، فأعطُوا و لا تَجبُنوا»

هیچ گاه مال انسان با صدقه کم نخواهد شد،

 پس بدهید و نترسید.

همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کن

گر نصیب تو ز گردون، همه یک نان باشد

advanced divider

آخرین مطالب و اخبار خیریه فاطمیه اصفهان

ارتباط با خیریه فاطمیه

advanced divider

    [bwsgooglecaptcha bwsgooglecaptcha-229]